لزوم توجه به خلاقیت و ابتکار در انتخاب سرگروه حلقات صالحین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، وحید محمدی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ثقلین حوزه المهدی (عج) شهری تالش با اشاره به لزوم وجود روحیه و علاقه سرگروه حلقات صالحین به علم آموزی و هدایتگری، تصریح کرد: هرچه یک سرگروه نسبت به علم آموزی و هدایتگری مخاطبین دلسوزتر باشد جلسه او مفید فایده تر است.