آرشیو اقتصادی
کمک مومنانه در صومعه سرا

پایگاه ام عماره ضیابر حوزه کوثر خواهران صومعه سرا تعداد 33 کیف و لوازم التحریر تهیه و جهت توزیع بین دانش آموزان نیازمند به مدرسه شهید بشاش اهدا نمود

کمک مومنانه در صومعه سرا

خرید هفت جفت کفش برای هفت دانش آموز نیازمند توسط پایگاه شهیده مریم مصیبی ولد حوزه بسیج خواهران گوراب زرمیخ صومعه سرا انجام شد

پایگاه حضرت مریم س بندرانزلی

پایگاه مریم س حوزه کوثر اقدام به کمک مومنانه نمود

پایگاه آمنه بندرانزلی

پایگاه آمنه س حوزه شهیده حدادنژاد اقدام به کمک مومنانه نمود

پایگاه امام رضا بندرانزلی

پایگاه امام رضا ع حوزه شهدا اقدام به کمک مومنانه نمود

حوزه دستغیب بندرانزلی

حوزه دستغیب بندرانزلی اقدام به توزیع بسته های معیشتی نمود

برگزاری کلاس حفظ قرآن کریم

برگزاری کلاس حفظ قرآن کریم ( طرح صراط) روزهای دوشنبه با حضور خواهران بسیجی توسط حوزه بسیج خواهران گوراب زرمیخ صومعه سرا انجام میشود

حلقه صالحین در صومعه سرا

جلسه هفتگی حلقه صالحین بهمراه کلاس قرآن توسط سرگروه و بسیجیان پایگاه شهیده فرهانیان کلاشم حوزه خواهران تولمات صومعه سرا در محل پایگاه برگزار گردید

کمک مومنانه اهدای وام از صندوق قرض الحسنه شهیدسلیمانی

اهدای وام سه میلیون تومان از صندوق شهید سلیمانی توسط پایگاه شهیده الهام خواجه تالش تنیان به یکی از اعضای شورای پایگاه برای خرید یک چرخ خیاطی حوزه بسیج خواهران گوراب زرمیخ صومعه سرا انجام شد

پایگاه امام رضا ع بندرانزلی

پایگاه امام رضا ع حوزه شهدا اقدام به توزیع بسته معیشتی نمود