۱۳۹۵/۱۰/۰۶ - ۱۱:۳۱
نگاهی بر مساجد برتر استان گیلان
این مسجد از معدود مساجدی بوده که بیش از ۱۰سال است در سه وعده نماز های صبح ، ظهروعصر و مغرب و عشا را برگزار میکند و با استقبال زیاد مردم منطقه جهت حضور در این فریضه مواجهه شده و همیشه پرتعداد و پر شور برگزار می گردد.
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ - ۱۱:۳۱
نگاهی بر مساجد برتر استان گیلان
این مسجد از معدود مساجدی بوده که بیش از ۱۰سال است در سه وعده نماز های صبح ، ظهروعصر و مغرب و عشا را برگزار میکند و با استقبال زیاد مردم منطقه جهت حضور در این فریضه مواجهه شده و همیشه پرتعداد و پر شور برگزار می گردد.